Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian crisis

Videos

Testimonials

Factsheets

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα13 Οκτωβρίου 2021
DRC Factsheet - Resilience and Livelihoods - Lebanon
English
(305 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα13 Οκτωβρίου 2021
UNRWA Factsheet - Livelihoods and Social Protection - Jordan and Lebanon
English
(365.2 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα13 Οκτωβρίου 2021
GIZ Factsheet - Resilience and Livelihoods - Lebanon
English
(275.91 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα13 Οκτωβρίου 2021
World Vision Factsheet - Youth RESOLVE 2 - Lebanon
English
(319.31 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα6 Μαΐου 2021
RDPP II Factsheet - Multisector - Iraq, Jordan, Lebanon
English
(274.35 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
WFP Factsheet - Social Assistance & Food Security - Lebanon
English
(686.29 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
FURSA Factsheet - SFCG - Livelihoods and Local Development - Lebanon and Iraq
English
(813.65 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
UN Women Factsheet - Livelihoods and Local Development - Turkey, Jordan, Iraq
English
(401.88 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
QUDRA Factsheet - GIZ - Livelihood, Local Development and Protection - Lebanon, Jordan, Iraq and Turkey
English
(7.49 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
FAO Factsheet - Livelihoods, WASH - Iraq
English
(669.07 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
UNDP Factsheet - Livelihoods and Local Development - Turkey
English
(964.74 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
Building tomorrow Factsheet - Concern - Basic Education and Livelihoods and Local Development - Turkey
English
(596.4 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
SPARK Factsheet - Higher and Further Education, Livelihoods and Local Development - Lebanon, Iraq, Turkey and Syria
English
(686.89 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
Badael Factsheet - OXFAM - Livelihoods and Local Development - Lebanon
English
(1.35 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
Red Cross Factsheet - Livelihoods and Local Development - Jordan, Lebanon, Iraq, Egypt and Turkey
English
(922.93 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
UNRWA Factsheet - Livelihoods and Local Development, Protection and Basic Education - Jordan and Lebanon
English
(1.23 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
TOBB Factsheet - Livelihoods - Turkey
English
(594.58 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
EFI Factsheet - Livelihoods and Local Development, Protection - Lebanon, Iraq and Jordan
English
(615.56 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
UNESCO Factsheet - Livelihoods - Jordan, Iraq
English
(505.21 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
Youth Resolve Factsheet - World Vision - Basic Education, Livelihoods and Local Development - Jordan, Lebanon and Iraq
English
(3.13 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
FAO Factsheet - Livelihoods and food security - Lebanon, Jordan
English
(440.98 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
ILO-IOM Factsheet - Livelihoods - Turkey
English
(1.13 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
DRC Factsheet - Livelihoods and Local Development - Iraq
English
(1.14 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
QUDRA 2 Factsheet - GIZ - Education and Livelihoods - Turkey, Jordan, Lebanon, Iraq
English
(1023.98 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
ACTED Factsheet - Livelihoods and Local Development - Iraq
English
(725.33 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
OeRK (IRIS) Factsheet - Resilience - Armenia
English
(829.28 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
Resilience and Social Cohesion Programme factsheet - IC - Livelihoods and Local Development - Jordan and Lebanon
English
(1.51 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα12 Φεβρουαρίου 2021
Leaders Factsheet - DRC - Livelihoods and Local Development - Jordan and Lebanon
English
(2.2 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση